Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijos kviečia sportuoti ir mokytis kartu

2017-03-09

KvieciameŠiaulių ir Panevėžio sporto gimnazijos kviečia sportuoti ir mokytis kartu. Abi gimnazijos paskelbė sąlygas norintiems prisijungti prie šių dviejų sporto gimnazijų. Šiose mokyklose sudaromos sąlygos vaikams tobulėti ir siekti savo tikslų rankinyje. Žemiau pateikiama visa reikalinga informacija norintiems stoti tiek į Panevėžio, tiek į Šiaulių sporto gimnazijas.

Šiaulių sporto gimnazija

Sportininkų atranka į Šiaulių sporto gimnaziją vyks:
2017-05-19 dieną 13.00 val.
2017-05-20 dieną 10.00 val.
Dokumentus pateikti iki gegužės 15 dienos.
Reikalingi dokumentai:
· Federacijos rekomendacija;
· Sporto medicinos centro pažyma (forma Nr. F-068/a)
· Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. F-027/a)
· Sveikatos būklės klausimynas (forma:
http://sportogimnazija.lt/priemimas/)
· Asmens dokumento kopija
· Mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (paskutinio pusmečio pažymiai)
· Tėvų/globėjų/rūpintojų užpildytas prašymas priimti į Šiaulių sporto gimnaziją (prašymo forma:
http://sportogimnazija.lt/priemimas/)
· Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma
Atrankoje dalyvavimas būtinas, nesvarbu, ar sportininkas turi federacijos rekomendaciją, ar neturi.
Testavimas vyks Šiaulių sporto gimnazijos sporto salėje, Vilniaus g. 297. Visi dalyvaujantys atrankoje turi turėti sportinę aprangą.
Šiauliečiai sportininkai FMS testą gali atlikti ir anksčiau iki gegužės 19 dienos.
Priėmimas vyks į 7, 8 klases ir I-IV gimnazijos klases.
Atrankos rezultatai bus skelbiami gegužės 29 dieną gimnazijos svetainėje (www.sportogimnazija.lt).
Informaciją teikia: pavaduotojas sporto reikalams
Andrius Stočkus, 869937330.

Merginų grupes renkantys treneriai:

Arvidas Mockevičius

Vaikinų grupes renkantys treneriai:

Arūnas Balčiūnas

Panevėžio sporto gimnazija

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą priimti į gimnaziją. Prašymo formą rasite www.sporto.panevezys.lm.lt (paskyroje „Priėmimas į gimnaziją);
2. vaiko gimimo liudijimą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę ir jo kopiją;
3. sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, taip pat kraujo bei šlapimo tyrimų pažymas. Neturintys sporto medicinos centro pažymos balandžio 13-14 d. nuo 8.00-12.00 val. sveikatą tikrinsis Panevėžio sporto medicinos centre (Liepų al. 4, I aukštas) Panevėžys.
3.1. sportininko /paciento/ ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimą dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir duomenų iš ambulatorinės kortelės. Šiuos dokumentus, pavadintus „Prašymas medicinos centrui“ rasite paskyroje „Priėmimas į gimnaziją“ arba adresu: http://sporto.panevezys.lm.lt/images/Dokumentai/kita/Prasymas_medicinos_centrui.pdf
4. nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
4.1. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) ar galiojančio iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pažymėjimo kopija;
5. I pusmečio arba I ir II trimestro mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu;
6. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
7. 2 foto nuotraukas (3×4).
Nepateikus visų dokumentų iki nurodytos datos, vaikas atrankoje į gimnaziją nedalyvauja.

MOKINIŲ ATRANKA BUS VYKDOMA GIMNAZIJOJE
BALANDŽIO 13-14 D.:
8.00-9.00 VAL.– REGISTRACIJA;
8.00–12.00 VAL. – MEDICININĖ SVEIKATOS PATIKRA SPORTO MEDICINOS CENTRE;
9.00-13.00 VAL. – FIZINIO PAJĖGUMO TESTAVIMAS (lengvosios atletikos manieže, Liepų al. 4, Panevėžyje). Prašome turėti sportinę aprangą, avalynę.
14.00-15.00 VAL. SPORTO ŠAKOS KONTROLINIAI NORMATYVAI.
Stojančiuosius vertins ir atrinks sporto gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija ir Sporto medicinos, Fizinio pajėgumo vertinimo, Pasirinktos sporto šakos vertinimo grupės.

Vaikinų bei merginų grupes renkantys treneriai:

Valdemaras Burba

Sergėjus Sokolovas

Mindaugas Vėta

Informacija teikiama telefonais: 8 611 37751, 8 600 26340, 8 698 10735,
el. paštu: rastine@sporto.panevezys.lm.lt, pav.ugdymui@sporto.panevezys.lm.lt, pav.sportui@sporto.panevezys.lm.lt
Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašai bus paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje www.sporto.panevezys.lm.lt

Varžybų rezultatai