Lietuvos rankinio federacijos pakartotinė eilinė ataskaitinė konferencija

2019-05-02

mainlogoLietuvos rankinio federacijos pakartotinė eilinė ataskaitinė konferencija vyks 2019 m. gegužės 28 d. (antradienį) 10.00 val. Kauno viešbutyje „KAUNAS“ (Laisvės al. 79, Kaunas).Pagal LRF Įstatus, kiekvienas LRF narys, privalo oficialiu raštu iki 2019 m. gegužės 24 d.
informuoti LRF apie du LRF konferencijos dalyvius nurodant asmenį, turintį balsavimo teisę.
Primename, kad pagal LRF Įstatų 5.1.5 punktą Jūs turite pareigą kiekvienais metais sumokėti LRF nario mokestį (LRF nario mokesčio dydis – 30 eurų) už 2018 metus arba įsiskolinimai už ankstesnius metus turi būti sumokėti iki LRF konferencijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti LRF Konferencijoje.
LRF PAKARTOTINĖS KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ

1. LRF prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
– mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas;
– darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas;
– sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas;
– mandatinės komisijos pranešimas.
3. LRF Prezidento ataskaita apie 2018 metų veiklą.
4. LRF revizijos komisijos pranešimas.
5. Dėl 2018 m. LRF biudžeto įvykdymo apyskaitos.
6. Dėl 2019 m. LRF veiklos programos ir biudžeto projektų.
7. Dėl LRF 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
8. Kiti klausimai.

Varžybų rezultatai