LRF metinė konferencija vyks gegužės 14 d.

2015-05-12

Informuojame, kad Lietuvos rankinio federacijos pakartotinė eilinė metinė konferencija vyks 2015 m. gegužės 14 d. (ketvirtadienį) 11 val. Vilniuje, KKSD posėdžių salėje (Žemaitės g. 6, Vilnius). Konferencijos delegatų registracijos pradžia 10:30 val.

Vadovaujantis LRF įstatais, kiekvienas LRF narys į konferenciją turi teisę deleguoti du atstovus, iš kurių vienas turi balsavimo teisę. Prašytume informuoti oficialiu raštu ir deleguoti du konferencijos dalyvius nurodant asmenį, turintį balsavimo teisę.

Primename, kad pagal LRF įstatus nario mokestis už 2014 m., arba įsiskolinimai už ankstesnius metus, turi būti sumokėti iki konferencijos. Vadovaujantis Lietuvos rankinio federacijos įstatais, tik 2014 metų nario mokestį (metų mokestis 100 litų) sumokėję juridiniai asmenys turės balsavimo teisę konferencijoje. Prašome nario mokestį ir ankstesniųjų metų nesumokėtus mokesčius (jei tokie yra) sumokėti į Lietuvos rankinio federacijos banko sąskaitą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti LRF konferencijoje!

Konferencijos darbotvarkė:

  • Prezidento ataskaita
  • Revizijos komisijos ataskaita. Metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas
  • Teisės ir etikos komisijos ataskaita
  • Varžybų vykdymo komisijos ataskaita
  • Metodinės, vaikų ir jaunių komisijos ataskaita
  • Viešųjų ryšių komisijos ataskaita
  • Kiti klausimai
Varžybų rezultatai