LRF neeilinė konferencija

2020-06-01

Lietuvos rankinio federacijos neeilinė konferencija vyks 2020 m. birželio 04 d. (ketvirtadienį) 12.30 val. Kauno viešbutyje „Kaunas“ (Laisvės al. 79, Kaunas). 

Prašytume oficialiu raštu iki 2020 m. birželio 02 d. informuoti LRF apie du LRF konferencijos dalyvius nurodant asmenį, turintį balsavimo teisę. 

 

LRF NEEILINĖS KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ 

  1. LRF prezidento įžanginis žodis.
  2.  Procedūriniai klausimai: 
  • mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas; 
  • darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas; 
  • sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas; 
  • mandatinės komisijos pranešimas.

      3. Dėl LRF Įstatų naujos redakcijos patvirtinimo

4. Kiti klausimai.

Varžybų rezultatai