LRF pakartotinė neeilinė konferencija vyks spalio 12 d.

2022-09-16

Lietuvos rankinio federacijos pakartotinė neeilinė konferencija vyks 2022 m. spalio 12 d. (trečiadienį) 11.00 val. Kauno viešbutyje „Kaunas“ (Laisvės al. 79, Kaunas). Š.m. rugsėjo 14 dieną turėjusi vykti neeilinė LRF Konferencija neįvyko dėl nesusidariusio kvorumo.

Prašytume iki spalio 11 d. 11 val. oficialiu raštu informuoti LRF apie dalyvavimą ar nedalyvavimą minėtoje LRF Konferencijoje bei pranešti du dalyvius deleguojamus į Konferenciją, nurodant asmenį, turintį balsavimo teisę. Jei organizacijos vadovas nevyksta į Konferenciją, būtinas įgaliojimas.

LRF NEEILINĖS KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ
1. LRF prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
• mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas;
• darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas;
• sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas;
• mandatinės komisijos pranešimas.
3. Dėl LRF Įstatų naujos redakcijos patvirtinimo;
4. Kiti klausimai.

Varžybų rezultatai