LRF Strateginis veiklos planas 2023-2028

LRF Biudžetas 2023 (projektas)

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų audito 2022

2023-2026 m. Aukšto meistriškumo sporto programa

Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių ataskaita 2022

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir vidaus kontrolės taisyklės

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (iki 15 000 EUR) 

2022 m. Aukšto meistriškumo sporto ataskaitos (ZIP)

2022 m. Aukšto meistriškumo sporto programa

LRF Biudžetas 2022 (projektas)

2022 m. LRF veiklos planas

LRF ĮSTATAI 2022

Lietuvos rankinio federacijos žaidėjų statuso ir perėjimų tarp klubų reglamentas

Rinktinių veikla 2021 metais

2021 m. Aukšto meistriškumo sporto programa

2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programa

Lietuvos rankinio federacijos įstatai

LRF Bendrieji saugumo reikalavimai

LRF etikos ir drausmės kodeksas

Lietuvos rankinio federacijos rinktinių sudarymo kriterijai

Rinktinių rengimo strategija

LRF biudžetas 2019 m.

LRF Biudžetas 2019_vykdymas

LRF Biudžetas 2020

LRF Biudžetas_2021

LRF veiklos planas 2020

Rinktinių veikla 2019 metais ir palyginimas

LRF Strateginis veiklos planas 2020-2024

LRF didelio meistriškumo programa 2019 m.

Valstybinis finansavimas 2020

11 priedas-Lietuvos rankinio federacija_finansinė ataskaita ASMP 2020

2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programos ataskaita

2019 m. Renginių ataskaita (antras pusmetis)

2019 m. Renginių ataskaita (pirmas pusmetis)

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ