LRF Vykdomasis Komitetas (VK) yra aukščiausiasis kolegialus LRF valdymo organas.

LRF VK kompetencija:

 • Vykdo visą LRF organizacinį ir techninį darbą;
 • Organizuoja ir sudaro įvairias komisijas, tarybas, vadovauja jų veiklai, tvirtina teisės ir etikos komisijos narių sudėti;
 • Sprendžia LRF narystės kitose organizacijose klausimus;
 • Teikia LRF garbės narių kandidatūras Konferencijai;
 • Priima sprendimus dėl Konferencijos sušaukimo, tvirtina Konferencijų darbotvarkę, paruošia metinio biudžeto projektą bei praėjusių metų biudžeto vykdymo ataskaitą, LRF veiklos ataskaitą;
 • Atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
 • Aprobuoja LRF komisijų paruoštus klausimus;
 • Tvirtina LRF leidinio redaktorius;
 • Steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus; priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių;
 • Priima sprendimus dėl LRF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, svarsto ir tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;
 • Steigia labdaros ir paramos fondus;
 • Steigia, organizuoja bei likviduoja LRF padalinius. Padalinių santykiai su LRF valdymo organais bei padalinių teisės reglamentuojami LRF VK sprendimuose, kuriais nutarta tokius padalinius steigti;
 • Priima sprendimus dėl LRF įsijungimo į asociacijų sąjungas;
 • Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
 • Sprendžia visus kitus LRF klausimus, kurių sprendimas nepriskirtas išimtinei Konferencijos kompetencijai.

 

VYKDOMOJO KOMITETO NARIAI

Vardas, pavardė Užimamos pareigos El. pašto adresas
Antanas Skarbalius Viceprezidentas. Metodinės vaikų ir jaunių komisijos pirmininkas. antanas.skarbalius@lsu.lt
Karolis Kaladinskas Atsakingas už trenerių asociacijos veiklą karolis.kaladinskas@gmail.com
Valdas Gecevičius LRF varžybų vykdymo komisijos pirmininkas gvaldas65@gmail.com
Rita Urnikienė Atsakinga už Lietuvos moterų rankinio veiklą pipiniene@gmail.com
Tadas Jansonas Atsakingas už Lietuvos vyrų rankinio veiklą tadsonas@gmail.com
Jonas Stadalninkas Rinkodaros komisijos pirmininkas jonas@zoomtv.lt
Vaidas Mažeika Atsakingas už Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos veiklą ref.mazeika@gmail.com
Rolandas Markinas Atsakingas už žaidėjų interesus markinas777@gmail.com