LRF Vykdomasis Komitetas (VK) yra aukščiausiasis kolegialus LRF valdymo organas.

LRF VK kompetencija:

 • Vykdo visą LRF organizacinį ir techninį darbą;
 • Organizuoja ir sudaro įvairias komisijas, tarybas, vadovauja jų veiklai, tvirtina teisės ir etikos komisijos narių sudėti;
 • Sprendžia LRF narystės kitose organizacijose klausimus;
 • Teikia LRF garbės narių kandidatūras Konferencijai;
 • Priima sprendimus dėl Konferencijos sušaukimo, tvirtina Konferencijų darbotvarkę, paruošia metinio biudžeto projektą bei praėjusių metų biudžeto vykdymo ataskaitą, LRF veiklos ataskaitą;
 • Atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
 • Aprobuoja LRF komisijų paruoštus klausimus;
 • Tvirtina LRF leidinio redaktorius;
 • Steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus; priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių;
 • Priima sprendimus dėl LRF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, svarsto ir tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;
 • Steigia labdaros ir paramos fondus;
 • Steigia, organizuoja bei likviduoja LRF padalinius. Padalinių santykiai su LRF valdymo organais bei padalinių teisės reglamentuojami LRF VK sprendimuose, kuriais nutarta tokius padalinius steigti;
 • Priima sprendimus dėl LRF įsijungimo į asociacijų sąjungas;
 • Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
 • Sprendžia visus kitus LRF klausimus, kurių sprendimas nepriskirtas išimtinei Konferencijos kompetencijai.

VYKDOMOJO KOMITETO NARIAI

Vardas, pavardė Užimamos pareigos El. pašto adresas
Donatas Pasvenskas Prezidentas donatas@rankinis.lt
Kristina Keburė Viceprezidentė kristina.kebure@fikars.com
Antanas Skarbalius Viceprezidentas. Metodinės vaikų ir jaunių komisijos pirmininkas. antanas.skarbalius@lsu.lt
Karolis Kaladinskas Atsakingas už trenerių asociacijos veiklą karolis.kaladinskas@gmail.com
Valdas Gecevičius LRF varžybų vykdymo komisijos pirmininkas gvaldas65@gmail.com
Rita Urnikienė Atsakinga už Lietuvos moterų rankinio veiklą pipiniene@gmail.com
Tadas Jansonas Atsakingas už Lietuvos vyrų rankinio veiklą tadsonas@gmail.com
Klaidas Janeika Paplūdimio rankinio asociacijos prezidentas klaidas99@gmail.com
Vaidas Mažeika Lietuvos teisėjų asociacijos prezidentas ref.mazeika@gmail.com
Eglė Pupšienė Atsakinga už ryšius su sporto mokyklomis, sporto centrais eglepupsiene@gmail.com