LRTA skelbia konkursus Lietuvos jaunučių rinktinių vyriausiųjų trenerių pareigoms užimti

2014-12-19

LRTALietuvos rankinio trenerių asociacija skelbia konkursus Lietuvos jaunučių (g. 2000 m. ir vėliau)  mergaičių ir berniukų rinktinių vyriausiųjų trenerių pareigoms užimti. Žemiau išdėstytos konkurso sąlygos. Trenerių paraiškų ir programų laukiama iki 2015 metų sausio 15 dienos.

REIKALAVIMAI  LIETUVOS VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ RINKTINIŲ  VYRIAUSIOJO TRENERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Reikalavimai teikiami prioritetine tvarka:

 1. Pretendentė/as privalo būti LIETUVOS RANKINIO TRENERIŲ ASOCIACIJOS  narė/ys.
 2. Parengtų Lietuvos rinktinėms rankininkų skaičius.
 3. Pastarojo meto treniruojamos komandos/ar amžiaus grupės čempionių/ų trenerė/is.
 4. Pastarojo meto treniruojamos komandos/ar amžiaus grupės prizininkių/ų trenerė/is.
 5. Rinktinės trenerio darbo patirtis.
 6. Trenerio kvalifikacinė kategorija.
 7. Išsilavinimas.
 8. Kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius ketverius metus.
 9. Pateiktos programos lygmuo:
  1. Rinktinės žaidimo koncepcija ir jos pagrindimas.
  2. Rinktinės narių atrankos sistema.
  3. Rinktinės rengimo koncepcija.
  4. Rinktinės rengimo valdymo sistema.
  5. Rinktinės personalas ir funkcijos.
  6. Rinktinės materialinio aprūpinimo aplinkybės.
  7. Programos terminai.

 

 

KONKURSO LIETUVOS VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ RINKTINIŲ  VYRIAUSIOJO TRENERIO PAREIGOMS UŽIMTI IR RINKTINIŲ VEIKLOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Viešą konkursą skelbia Lietuvos rankinio trenerių asociacija (RTA), nurodant konkurso sąlygas. Skelbimas talpinamas LRF internetiniame puslapyje ir išsiunčiamas visiems LRF juridiniams asmenims. Konkursui prašymą pateikti skiriama 30 dienų. Konkurso projektai (popierine ar skaitmenine versija [CD diskas]) siunčiami į LRF kur yra saugomi ir niekam nėra leidžiama su jais susipažinti iš anksto.
 2. Po 30 dienų termino RTA sudaryta ekspertų grupė susipažįsta su projektais ir teikia išvadas RTA generaliniam sekretoriui. 
 3. RTA posėdį, kuriame išklausoma kiekvieno pretendento programa. RTA priima sprendimą dėl rinktinių vyriausiųjų trenerių ir parengia sutarties tarp rinktinės trenerio ir LRF projektą.
 4. RTA  LRF Vykdomajam komitetui tvirtinti pretendentus.
 5. Pasirašoma rinktinių vyriausiojo trenerio ir  LRF sutartis. Sutartį pasirašo vyr. treneris ir LRF prezidentas.
 6. Rinktinių veiklos nuolatinė stebėsena. Prieš kiekvieną rinktinės rengimosi etapą, rinktinių  vyr. treneriai RTA teikia pasirengimo programą, kuri yra tvirtinama. Po kiekvieno rinktinės dalyvavimo renginiuose etapo, rinktinių  vyr. treneriai teikia ataskaitą, kuri aptariama RTA. Esant būtinybei klausimas teikiamas svarstyti LRF VK.
 7. Prieš kiekvieną rinktinių dalyvavimą oficialiose Europos ar pasaulio čempionato etapuose pasirengimas (tvirtinama sudėtis) aptariamas LRF VK. Taip pat LRF VK aptariamas ir  dalyvavimas po varžybų. Tokiu klausimu LRF VK posėdžiuose privalo dalyvauti rinktinių vyr. treneriai, treneriai ir rinktinių vadovas.

Pastaba:
1. RTA yra atsakingas juridinis vienetas už visų amžiaus grupių Lietuvos rinktinių veiklą.  Esant būtinybei RTA teikia LRF VK klausimą dėl trenerių atstatydinimo.

2. Jei konkurse nedalyvavo nė viena/s pretendentė/as, RTA yra atsakingas juridinis vienetas ir  privalo ne konkurso  tvarka teikti rinktinių vyr. trenerius tvirtinti LRF VK.

Varžybų rezultatai