Panevėžio sporto gimnazijoje renkamos naujos klasės

2016-04-16

sporto gimnazijaPanevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija skelbia apie naujų mokinių priėmimą į 7-IV klases.

Stojantieji dokumentus gali pateikti tiesiogiai adresu Liepų al. 2, Panevėžys, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki gegužės 10 dienos.

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą priimti į gimnaziją. Prašymą už iki 14 metų vaiką pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų vaikas prie prašymo turi pridėti vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Prašymo formą rasite www.sporto.panevezys.lm.lt (paskyroje „Priėmimas į gimnaziją);
  2. gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
  3. sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ arba atsiveža kraujo, šlapimo tyrimų pažymas ir gegužės 12 d. nuo 8.00-12.00 val. sveikatą tikrinsis Panevėžio sporto medicinos centre (Liepų al. 4, I aukštas) Panevėžys.
  4. nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
  5. I, II pusmečio arba I, II, III trimestro mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus mokyklos direktoriaus;
  6. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
  7. medicininę pažymą F-0-027/a.

Nepateikus visų dokumentų iki nurodytos datos, vaikas atrankoje į gimnaziją nedalyvauja.

MOKINIŲ ATRANKA Į 7-IV GIMNAZIJOS KLASES BUS VYKDOMA GIMNAZIJOJE GEGUŽĖS 12 D.:

8.00-9.00 VAL. – REGISTRACIJA;

8.00–12.00 VAL. – MEDICININĖ SVEIKATOS PATIKRA SPORTO MEDICINOS CENTRE;

9.00-13.00 VAL. – FIZINIO PAJĖGUMO TESTAVIMAS (lengvosios atletikos manieže, Liepų al. 4, Panevėžyje)

Stojančiuosius vertins ir atrinks sporto gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija ir Sporto medicinos, Fizinio pajėgumo vertinimo, Pasirinktos sporto šakos dalyko vertinimo grupės.

Informacija teikiama telefonais: 8 611 37751, 8 600 26340, 8 698 10735,

El. paštu: rastine@sporto.panevezys.lm.lt, pav.ugdymui@sporto.panevezys.lm.lt, pav.sportui@sporto.panevezys.lm.lt

Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašai bus paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje: www.sporto.panevezys.lm.lt

Varžybų rezultatai